1

1925-1929

20 октября 2013 в 10:00
Spisy : [vydáno z usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Československa] / Klement Gottwald. - [Praha] : Státní Nakladatelství Politické Literatury, 1953 -. - T. 1: 1925-1929. - 1953. - 353, [6] с. - УДК: 32(437.1)(044)"1925/1929"(092)