1

Kronika ziemie rvskiey. W ktorey fie zamuka wfzyftkich Miaft, Zamkow, y Prowinciy, do niey nalezacych, krotkie opifanie $aTudziez tez Xiazat y Monarchow onych dawnych, zktorych fiezacne y wielkie Familie na Rusi, y w Wielkim X.Litewfkimrozrodzily, Genealogia: Atofa. Ksiegi III [Текст: электронный ресурс]

20 октября 2013 в 10:00
Kronika ziemie rvskiey. W ktorey fie zamuka wfzyftkich Miaft, Zamkow, y Prowinciy, do niey nalezacych, krotkie opifanie $aTudziez tez Xiazat y Monarchow onych dawnych, zktorych fiezacne y wielkie Familie na Rusi, y w Wielkim X.Litewfkimrozrodzily, Genealogia: Atofa. Ksiegi III [Текст: электронный ресурс]. - 1611. - УДК: 338:6