1

Асаблівасці ідыястылю Уладзіміра Караткевіча: лінгвакультуралагічны аспект : манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Шаршнёва, Я. В. Вялічка ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова"

20 октября 2013 в 10:00
Асаблівасці ідыястылю Уладзіміра Караткевіча: лінгвакультуралагічны аспект : манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Шаршнёва, Я. В. Вялічка. - Магілеў : МДУ імя A. A. Купяшова, 2017. - 218, [1] c. - ISBN 978-985-568-333-0. - УДК: 811.161.3'38