1

Radziwiłłowie w służbie Marsa / Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego ; redakcja: Mirosław Nagielski, Karol Żojdź

20 октября 2015 в 10:00
Radziwiłłowie w służbie Marsa / Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : DiG, 2017. - 376 s. - ISBN 978-83-286-0004-1. - УДК: 94(474.5/476ВКЛ)"15/17"(092)Радзивиллы