1

Арт-рынак як эканамічны фактар развіцця кічу / Дар'я Юр'еўна Бунеева

20 октября 2015 в 10:00
Арт-рынак як эканамічны фактар развіцця кічу / Дар'я Юр'еўна Бунеева // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя гуманiтарных навук. - 2018. - Том 63, № 2. - С. 211-220.