1

Асаблівасці функцыянавання рэлігійнай лексікі ў рамане "След Ваўкалака" Леаніда Дайнекі / Ірына Савіцкая, Наталля Пятрова

20 октября 2016 в 10:00
Асаблівасці функцыянавання рэлігійнай лексікі ў рамане "След Ваўкалака" Леаніда Дайнекі / Ірына Савіцкая, Наталля Пятрова // Роднае слова. - 2018. - № 10. - С. 25-27.