1

Józef Piłsudski, 1867―1914 / Władysław Pobóg-Malinowski ; posłowie: Piotr Cichoracki

20 октября 2016 в 10:00
Józef Piłsudski, 1867―1914 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Łomianki : LTW, 2015. - 463, [2] с., [4] л. ил. - ISBN 978-83-7565-405-9. - УДК: 94(438)"1867/1914"