1

Latvijas Komunistiskā partija Oktobra revolucijā 1917 : dokumenti un materiali (1917 g. marts - 1918 g. februaris) / Latvijas KP CK Partijas vēstures instituts - PSKP CK marksisma-łeņinisma institua filiale

20 октября 2017 в 10:00
Latvijas Komunistiskā partija Oktobra revolucijā 1917 : dokumenti un materiali (1917 g. marts - 1918 g. februaris) / Latvijas KP CK Partijas vēstures instituts - PSKP CK marksisma-łeņinisma institua filiale. - Rīgā : Latvijas Valsts Izdevniecība, 1957. - 621, [2] с. - УДК: 329.15(474.3)КПСС(091)"1917/1918"(093.2):930.2