1

1893-1903. cz. 2, 1899-1901 / [redakcja Feliks Tych ; opracowała Hanna Buczek]

20 октября 2017 в 10:00
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy : materiały i dokumenty / Zakład Historii Partii przy KC PZPR. - [Warszawa] : Książka i Wiedza, 1962 -. - T. 1: 1893-1903 / [redakcja Feliks Tych. - 1962. - 365, [1] с., [16] л. ил. - УДК: 329.14(438)(474.5)(091)"1899/1901"(093.2):930.2