1

Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w fotografii : katalog fotografii z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie (1919-1939) / Jan Boniecki ; [redaktor: E. Biernacka] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

20 октября 2017 в 10:00
Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w fotografii : katalog fotografii z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie (1919-1939) / Jan Boniecki. - Warszawa : DIG, 1996. - 207, [1] s. - ISBN 83-85490-46-9. - УДК: 930.25(438.111)"19"(084.121)