1

Legi, hotărîri și alte acte adoptate la sesiunea a opta a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea = Законы, постановления и другие акты, принятые на восьмой сессии Парламента Республики Молдова двенадцатого созыва

20 октября 2001 в 10:00
Legi și hotărâri adoptate la sesiunea a opta a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea : editie a Parlamentului Republicii Moldova. - Chişinău : Universitas, 1992 -. - Vol. 3: Legi, hotărîri și alte acte adoptate la sesiunea a opta a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea. - 1992. - 194, [2], 193, [1] с. (разд. паг.). - ISBN 5-362-01005-0. - УДК: 342.53(478)(094.5)