1

Legi hotărâri și alte acte, adoptate la sesiunea a șasea a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea = Законы, постановления и другие акты, принятые на шестой сессии Парламента Республики Молдова двенадцатого созыва : editie a Parlamentului Republicii Moldova

20 октября 2001 в 10:00
Legi hotărâri și alte acte, adoptate la sesiunea a șasea a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea : editie a Parlamentului Republicii Moldova. - Chişinău : Universitas, 1991 -