1

"Пан Тадэвуш" - "шляхецкая гісторыя" А. Міцкевіча: вобразы шляхты ў паэме / Л. Лаўрэнка

20 октября 2018 в 10:00
"Пан Тадэвуш" - "шляхецкая гісторыя" А. Міцкевіча: вобразы шляхты ў паэме / Л. Лаўрэнка // "Асоба, непадуладная часу". Творчасць Адама Міцкевіча ў кантэксце сусветнай культуры : да 220-годдзя з дня нараджэння пісьменніка : зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі, [г. Брэст, 20 снежня 2018 г.] / пад агульнай рэдакцыяй Ю. М. Чагайды. - Брэст. - ISBN 978-985-493-447-1. - С. 23-25.