1

"Мяне ты зрабіў паэтам…": Адам Міцкевіч у творчым лёсе Уладзіміра Караткевіча / Ю. Мігуцкая, З. Мельнікава

20 октября 2018 в 10:00
"Мяне ты зрабіў паэтам…": Адам Міцкевіч у творчым лёсе Уладзіміра Караткевіча / Ю. Мігуцкая, З. Мельнікава // "Асоба, непадуладная часу". Творчасць Адама Міцкевіча ў кантэксце сусветнай культуры : да 220-годдзя з дня нараджэння пісьменніка : зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі, [г. Брэст, 20 снежня 2018 г.] / пад агульнай рэдакцыяй Ю. М. Чагайды. - Брэст. - ISBN 978-985-493-447-1. - С. 26-29.