1

"Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсёй Русі" Мацея Стрыйкоўскага як крыніца па гісторыі знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XIV - сярэдзіне XV ст. / Людміла Мікалаева

20 октября 2018 в 10:00
"Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсёй Русі" Мацея Стрыйкоўскага як крыніца па гісторыі знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XIV - сярэдзіне XV ст. / Людміла Мікалаева // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе / сборник научных статей. - Пинск. - Вып. 3. - ISBN 978-985-516-547-8. - С. 32-35.