1

Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach, 1921 - 1939 / Andrzej Biały

20 октября 2018 в 10:00
Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach, 1921 - 1939 / Andrzej Biały. - Przasnysz : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, 2018. - 839 s. - ISBN 978-83-948904-3-8. - УДК: 94(476)(=162.1)"1921/1939"(083.81)