1

Mobilność studencka a budowanie kapitału ludzkiego i społecznego w warunkach społeczeństwa online / Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, Sławomir Czetwertyński

20 октября 2020 в 10:00
Mobilność studencka a budowanie kapitału ludzkiego i społecznego w warunkach społeczeństwa online / Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, Sławomir Czetwertyński // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. - 2019. - Т. 9, № 3. - S. 135-140.