1

"Тугой спавіта вышыня…" : сэнсаўтваральныя асаблівасці вобразнай сістэмы зборніка "Строма" У. Дубоўкі : манаграфія / А. М. Макарэвіч ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова"

20 октября 2020 в 10:00
"Тугой спавіта вышыня…" : сэнсаўтваральныя асаблівасці вобразнай сістэмы зборніка "Строма" У. Дубоўкі : манаграфія / А. М. Макарэвіч. - Магілеў : МДУ імя A. A. Куляшова, 2019. - 155, [4] c. - ISBN 978-985-568-592-1. - УДК: 821.161.3.09(092)