1

Аляксандр Мікалаевіч Булыка : да 85-годдзя нараджэння / Н. В. Паляшчук

20 октября 2022 в 10:00
Аляксандр Мікалаевіч Булыка : да 85-годдзя нараджэння / Н. В. Паляшчук // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя гуманiтарных навук. - 2020. - Т. 65, № 2. - С. 242-245.