1

Асаблівасці ўзаемаадносін сям'і і дзяржавы: гісторыка-прававы аспект (на прыкладзе Беларусі) / І. І. Сямашка

20 октября 2022 в 10:00
Асаблівасці ўзаемаадносін сям'і і дзяржавы: гісторыка-прававы аспект (на прыкладзе Беларусі) / І. І. Сямашка // Статут Вялікага Княства Літоўскага 1529 года і яго гісторыка-тэарэтычнае асэнсаванне : матэрыялы міжнароднага навукава-практычнага круглага, стала, прысвечанага юбілею гісторыка права, доктара юрыдычных навук, прафесара Таісіі Іванаўны Доўнар, Мінск, 11 кастрычніка 2019 г. / [рэдкалегія: С. А. Балашэнка (галоўны рэдактар) , Т. І. Доўнар (навуковы рэдактар) і інш.]. - Мінск. - ISBN 978-985-566-798-9. - С. 165-172