1

"Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсёй Русі" Мацея Стрыйкоўскага як крыніца па гісторыі знешняй палітыкі Вяліка Княства Літоўскага ў сярэдзіне XV - XVI ст. / Людміла Мікалаева

20 октября 2022 в 10:00
"Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсёй Русі" Мацея Стрыйкоўскага як крыніца па гісторыі знешняй палітыкі Вяліка Княства Літоўскага ў сярэдзіне XV - XVI ст. / Людміла Мікалаева // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе / сборник научных статей… - Пинск. - ISBN 978-985-516-499-0. - Вып. 4. - ISBN 978-985-516-547-8. - С. 25-28.