1

Nivåförändingar Och Sten-Åldersbosättning i Det Baltiska Området : referat: Niveauversciebungen und Steinxeitliche Siedelung im Baltiscen Gebiete / av Wilhelm Ramsay

20 октября 2023 в 10:00
Nivåförändingar Och Sten-Åldersbosättning i Det Baltiska Området : referat: Niveauversciebungen und Steinxeitliche Siedelung im Baltiscen Gebiete / av Wilhelm Ramsay. - Helsingfors, 1926. - 68 с. - (Fennia 50; No 4). - УДК: 551.4(474/476)(091)