1

Market design of an energy exchange: The case of Greece / Filippos Ioannidis, Kyriaki Kosmidou

20 марта 2014 в 10:00
Market design of an energy exchange: The case of Greece / Filippos Ioannidis, Kyriaki Kosmidou // Energy Policy. - 2019. - Vol. 133, oktober. - P. 124-134.